Stretnutie študujúcej mládeže

V rámci Slovenských národných slávností sa už po 15- krát v organizácii MOMS v Slovenskom dome v Báčskej Palanke 31. júla 2014 organizovalo Stretnutie slovenskej študujúcej mládeže.

Ukončeným magistrom a doktorandom boli udelené pochvalné listiny a knižné odmeny a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová ocenila najúspešnejších ukončených študentov. Nositeľkami tzv. Červeného diplomu, teda ocenenými sa stali: Anna Margaréta Valentová zo Selenče, ktorá zakončila slovenský jazyk a literatúru v Novom Sade, Paulína Šajbenová z Padiny, ktorá zakončila aplikovanú sociálnu prácu v Nitre a Soňa Demiterová z Lalite, ktorá ukončila za profesora  geografije v Novom Sade.

studenti 002

studenti 003

studenti 004