Stretnutie s predstaviteľmi univerzít zo SR

16. marca 2017 Univerzitu v Novom Sade navštívila delegácia z Univerzity Komenského v Bratislave.

Rektor novosadskej univerzity, prof. Dr. Dušan Nikolić, privítal rektora prof. RNDr. Karola Mičieta, PhD. a vice-rektorku prof. Danielu Ostatníkovú, MD.PhD. a vrámci programu návštevy vyčlenil čas na rokovanie predstaviteľov slovenskej národnostnej rady.

stretnutie-s-predstavitelmi-univerzit-zo-sr 2017 002

V mene NRSNM s vedením Univerzity v Bratislave rokovali o spolupráci pre edukácie učiteľov, tábory pre stredoškolákov a krajanov a o možnej realizácii praxi študentov zo Slovenskej republiky na našich základných a stredných školách s vyučovacím jazykom slovenským, predsedníčka Anna Tomanová Makanová a koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová.

V ten istý deň koordinátokra pre vzdelávanie, Svetlana Zolňanová,  prijala v priestoroch NRSNM delegáciu Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice: prof.PaedDr. Milana Pazúrika, Csc., doc.PaedDr. Petra Juska, PhD. a Ing. Ladislava Mončeka, s ktorými hovorila o možnej spolupráci dvoch inštitúcií na poli vzdelávania.