Stretli sa posudzovacie komisie na hodnotenie projektov APV

V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny dňa 10. apríla 2017 zasadala posudzovacia komisia NRSNM, ktorá hodnotila projekty súbehu Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá pre spolufinancovanie projektov slovenskej národnostnej menšiny na rok 2017.

Dňa 19. apríla 2017 zasadala posudzovacia komisia NRSNM, ktorá hodnotila projekty súbehu Pokrajinského sekretariátu pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami na spolufinancovanie projektov a programov v oblasti ochrany, zveľaďovania a rozvoja kultúry a umenia národnostných menšín v AP Vojvodine na rok 2017.

V súlade so Zákonom o národnostných radách, národnostné rady sú poradným telesom v procese rozdeľovania finančných prostriedkov z Republiky Srbsko a Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, ktoré sa schvaľujú ustanovizniam, združeniam alebo organizáciám slovenskej národnostnej menšiny. Posudzovacia komisia aj toho roku navrhla prioritné projekty na základe schválených kritérií NRSNM na udeľovanie finančných prostriedkov. Návrhy posudzovacej komisie teda majú iba odporúčací charakter Pokrajinskému sekretariátu pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá a v tejto fáze rozhodovania sa ešte nezverejňujú. Zverejnené budú až po rozhodnutí tohto sekretariátu.