Stratégia pre menšiny

Pri Ministerstve osvety, vedy a technologického rozvoja sa behom júla 2014 formovala pracovná skupina pre vypracovanie stratégie vzdelávania v jazyku menšín, ako súčasť dokumentu Stratégie vzdelávania v Srbsku. Vedúca tejto Pracovnej skupiny Jasminka Peruničić Alen vyzvala Národnostné rady, aby dali svoje návrhy, ktoré sa potom stanu súčasťou novej Stratégie vzdelávania pre národnostné menšiny. Podnietení touto možnosťou vplývať na vypracovanie podstatne dôležitého dokumentu pre národnostné menšiny predstavitelia slovenskej národnostnej rady vypracovali podnety  a spolu s predstaviteľmi rumunskej a rusínskej národnostnej menšiny iniciovali stretnutie v Ministerstve osvety s relevantnými predstaviteľmi z tejto oblasti.