Strategia menšinového vzdelávania

V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa v piatok, 23. januára 2015 konalo zasadnutie predstaviteľov Ministerstva osvety, vedy a technologického rozvoja s predstaviteľmi národnostných rád slovenskej, rumunskej, gréckej a čiernohorskej menšiny.

Predstavitelia Aškaliov a Egypťanov sa zasadnutia nezúčastnili. Ústrednou témou stretnutia bola stratégia vzdelávania v jazyku národnostných menšín na území Srbska.

strategia mv 002

Predstavitelia Ministerstva Jasminka Peruničić Alen a Goran Bašić informovali prítomných, že si zatiaľ Ministerstvo na jednotlivých stretnutiach mapuje situáciu v teréne, potom tím vypracuje Akčný plán pre všetky menšiny a Národnostným radám bude posunutý na rozpravu a pripomienkovanie.

strategia mv 003

Aktuálny stav v oblasti vzdelávania pre slovenskú národnostnú menšinu predstavili Jám Brna, predseda Výboru pre vzdelávanie a Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre vzdelávanie NRSNM.