Zahtev za pokretanje istražnog postupka i zaštitu pripadnika slovačke nacionalne manjine – članova Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine

Broj: 01 – 1397
Datum: 17.11.2015.

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Policijska uprava Pančevo
Miloša Obrenovića 1
26000 Pančevo

Predmet: Zahtev za pokretanje istražnog postupka i zaštitu pripadnika slovačke nacionalne manjine – članova Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine (NSSNM) u Srbiji je obavešten da je 10. novembra 2015. godine u Skupštinu opštine Kovačica pozvano nekoliko članova Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine na razgovore, kojom prilikom su im predočeni određeni dokumenti i sugerisano im je da ih potpišu.

Predsednik Opštine Kovačica, Jan Husarik (član Srpske napredne stranke) poziva na razgovor dva člana Nacionalnog saveta iz Kovačice, Jarmilu Ćendić i Zuzanu Lenhart, i jednog člana iz Padine, Ladislava Petroviča. Dva člana NSSNM, Martin Zloh iz Kovačice i Ana Hrćan Leskovac iz Petrovaradina, takođe pozvani na razgovor, nisu se odazvali.

Razgovore sa članovima Nacionalnog saveta, bez prisustva predsednika opštine, vode B: Malović i D. Jovanović, funkcioneri Srpske napredne stranke, koji su pozvanim licima dali na znanje, da raspolažu detaljnim informacijama o članovima nacionalnog saveta, kao i o njihovoj najbližoj porodici i sistemom pritiska, ucenama da će ostati bez posla, obećanjima da će biti nagrađeni novim boljim radnim mestom, pretnjom da će im biti poslate inspekcijske službe u njihove privatne radnje, tražili su od njih da potpišu pripremljena dva dokumenta.

Ova dokumenta na potpis članovima Nacionalnog saveta daje Pavel Surovi, takođe član Nacionalnog saveta i predsednik političke stranke „Slovaci napred“, koji je bio sve vreme prisutan u toku ovih razgovora. Jedan dokument se odnosio na zahtev za smenu aktuelne predsednice Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine a drugi je bio kandidatura Pavla Surovog za novog predsednika Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine. Na ovaj način Pavel Surovi je u Kovačici tog dana dobio tri potpisa članova NSSNM.

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine sa velikim uznemirenjem, strahom i protestom reaguje na ovakve informacije, koje svedoče o nedemokratskim, nezakonitim i kriminalnim radnjama, koje su uperene protiv ljudskih i manjinskih prava kao i prava na slobodno izražavanje volje, mišljenja i opredeljenja te prava na slsobodne izbore – osnovne tekovine demokratskih i građanskih vrednosti. Naime, nacionalni saveti nacionalnih manjina biraju se neposrednim putem sa posebnim biračkim spiskovivma u koje mogu da se upišu samo pripadnici nacionalnih manjina, što je veliko dostignuće i vrednost, jer se samim pripadnicima nacionalne manjine garantuje pravo na kulturnu samoupravu kojom, na osnovu Ustava i zakona, čuvaju nacionalni, jezički i kulturni identitet.

Izbori za nacionalne savete održani su prošle godine u oktobru. Ko ima prava da menja izbornu volju pripadnika slovačake nacionalne manjine i pokušava da prekraja izborne rezultate?

Na osnovu svega navedenog Vas pozivamo da, u skladu sa Vašim zakonskim obavezama, čuvajući ustavni poredak zemlje i sprovođenjem svih zakona istražite:

  • Zašto je i po čijem nalogu predsednik Opštine Kovačica, Jan Husarik, pozivao članove Nacionalnog saveta na razgovor u zgradu Opštine, a onda nije bio na razgovorima prisutan?
  • Ko su gospoda B. Malović i D. Jovanović i po čijem nalogu ispituju, vrše pritisak, ucenjuju i obećavaju članovima Nacionalnog saveta da promene svoje mišljenje i prekomponuju većinu u Nacionalnom savetu i smene predsednika? Situacija je još teža, kada se zna da se ovog puta neko ko nije pripadnik slovačke nacionalne manjine, a pripadnik je većinskog naroda i Srpske napredne stranke, direktno meša nezakonskim postupcima i pritiscima u rad Nacionalnog saveta, koji pripada samo pripadnicima slovačke nacionalne manjine!
  • Očekujemo da sprečite Pavla Surovog, predsednika političke stranke „Slovaci napred“ i člana Nacionalnog saveta da i dalje vrši pritisak na ostale članove, naročito telefonskim pozivima i ispitate ko je dao nalog da pojedini članovi Srpske napredne stranke odrađuju prljave poslove u korist Pavla Surovog.
  • Tražimo i zahtevamo da se hajka na članove Nacionalnog saveta i pritisak da promene svoje mišljenje prekine u što kraćem roku.
  • Zahtevamo da članovi Nacionalnog saveta ne snose posledice ovih razgovora, ovih pritisaka, ucena i pretnji, jer se radi o direktnom ugrožavanju ljudskih i manjinskih prava pripadnika slovačke nacionalne manjine. Očekujemo da obezbedite da svi žive bezbedno, bez straha za svoje i živote svojih porodica, da prestanu pretnje otkazima na radnim mestima i da prestanu zastrašivanja da će ostati bez prihoda za osnovnu egzistenciju.
  • Očekujemo da se obezbedi poštovanje njihovih ljudskih i manjinskih prava, njihovih prava na slobodno izražavanje volje, slobodno kretanje, slobodno iznošenje svojih stavova i njihove izborne volje. Živimo u slobodnom demokratskom društvu u kome nema mesta za političko jednoumlje, totalitarizam, fašističke metode i diktaturu.

U tom smislu naša država, koja se reformiše i sprema na put u veliku porodicu evropskih naroda, ne sme nikome dozvoliti da bude jači od države i prava. Istovremeno, ne smemo dozvoliti da bilo koga od nas pojede državni sistem i mrak!

Ana Tomanova Makanova
predsednica Nacionalnog saveta slovačke nacinalne manjine

U prilogu: Javno saopštenje – reakcija Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine povodom događaja u Kovačici 10. novembra 2015. godine.