Stručno usavršavanje nastavnika u Banatu

24. – 25. 04. 2015. godine je u OŠ „maršal Tito“ u Padini i u OŠ „mlada pokolenja“ u Kovačici i  realizovano akreditovano stručno usavršavanje nastavnika osnovnih i srednjih škola sa slovačkim nastavnim jezikom sa teritorije Banata i Srema za 44 polaznika.

Stručno usavršavanje je organizovao i finansirao Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine.

odb zdok 002

odb zdok 003
odb zdok 004

odb zdok 005

odb zdok 006

odb zdok 007

odb zdok 008