Sa roditeljskog sastanka u Novom Sadu

S obzirom na veliko nezadovoljstvo nastavnika i roditelja 16.09. je u KUD Šafarik u Novom Sadu organizovan zajednički roditeljski sastanak  na temu položaj izbornog predmeta maternji jezik sa elementima nacionalne kulture.

rodicovska porada 2016 002

Na inicijativu roditelja i nastavnika, koji realizuju nastavu ovog predmeta po školama u Novom Sadu, Čelarevu, Bačkoj Palanci, Begeču, Futogu, ali i u Vojlovici, Belom Blatu, Aradcu, Kovačici je poslat dopis Ministarstvu prosvete, nauke ii tehnološkog razvoja i Školskim upravama u Zrenjaninu u Novom Sadu sa podpisima roditelja i spiskom škola za koje se traži odobravanje grupa sa manjim brojem od 15 učenika.

Bilo bi pravedno, da se pri formiranju grupa sa kombinacijom od 1.- 4. razreda ili od 1. – 8. razreda primeni Uputstvo, koje preporučuje pri kombinaciji 3 i više razreda grupe do 10 učenika.