Preporuke za dobijanje stipendije Vlade SR

Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine je, na sastanku održanom 28. februara 2015. godine, doneo odluku o kriterijumima po kojima će se davati preporuka za dobijanje stipendije Vlade Slovačke republike u akademskoj 2015/2016. godini.

Kandidat, koji konkuriše za stipendiju Vlade SR mora da poseduje Kartu Slovaka koji živi u dijaspori i da ima uspeh u toku školovanja veći od 4.00 od 5 ili 8.00 od 10.

Komisija predlaže da se da prednost kandidatima koji su pohađali školu u odeljenjima sa slovačkim nastavnim jezikom ili pohađali časove slovačkog jezika sa elementima nacionalne kulture.

Komisija ima pravo da razmotri socijalni status kandidata i preporuči 2 kandidata po ovom kriterijumu.

Prijave se šalju elektronski na www.vladnestipendia.sk od 23.03. 2015. a najkasnije do 28. maja 2015. godine.