Održana je 2. sednica Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine

Sastanak Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma održan je 23. marta 2015. godine u Novom Sadu. Sastanku su prisustvovali svi članovi odbora kao i član Izvršnog odbora NSSNM Jan Paul. Sastanak je vodio predsednik odbora Branislav Kulik.

Članovi su nakon usvajanja dnevnog reda pristupili njegovoj realizaciji. Na početku su govorili o prioritetnim aktivnostima svojih komisija, koje treba što pre realizovati.

2-zas-vpupjp 002

U nastavku sednice su raspravljali o načinu primene odredaba Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama u opštini Bački Petrovac, koje je Opština Bački Petrovac poslala odboru na razmatranje. Odbor za službenu upotrebu jezika i pisma priznaje da su ova pravila u skladu sa zakonom i slaže se sa predloženim pravilima pod uslovima: da se nazivi na postojećim tablama ne menjaju; ako se table renoviraju treba sačuvati njihovo prvobitno stanje; ako se dodaju nove table one moraju biti ispisane najpre na slovačkom jeziku a ispod na srpskom jeziku ćiriličnim pismom; da se na tabli na ulazu u naseljeno mesto Maglić naziv ovog mesta  ispiše i na slovačkom jeziku.

Na kraju sastanka članovi su se dogovorili da ovaj odbor mora hitno poslati dopis gradonačelniku Novog Sada sa molbom da se reši problem nedostatka zaposlenog matičara u Kisaču, kojem bi slovački jezik bio maternji i koji bi mogao venčavati pripadnike slovačke nacionalne manjine na njihovom maternjem jeziku.

Foto: Jasmina Panjik

šifra

Troškovi prevoza + dnevnice za članove Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma

140

27.800,00 dinara