Odbor u poseti Hajdučice i Janošika

Među prioritetima Odbora za kulturu NSSNM u sadašnjem mandatu (2014 – 2018) je izrada strategije iz oblasti kulture koja će da determiniše razvoj kulture Slovaka u Srbiji.

Na trećoj sednici Odbora za kulturu 19. februara 2016. bila je imenovana grupa koja će da poseti sve slovačke sredine i sagleda stanje u kulturno-umetničkim društvima, domovima kulture i drugim sličnim udruženjima.

hajdusica-janosik 2016 002

To su Jan Slavik, predsednik OZK NSSNM, Jarmila Bohušova, članica Izvršnog saveta NSSNM zadužena za oblast kulture i Ana Hrćan-Leskovac, direktorka Zavoda za kuluru vojvođanskih Slovaka koji će takođe biti uključen u izradu strategije.

hajdusica-janosik 2016 003

Dana 18. marta 2016. je imenovana grupa u delimičnom sastavu – Jan Slavik, Jarmila Bohušova i koordinatorka Odbora za kulturu NSSNM posetila prve dve sredine – Hajdučicu i Janošik. U razgovoru sa predstavnicima mesnih udruženja u ove dve sredine sagledani su svi segmenti njihove delatnosti – od osnivanja do sadašnjeg perioda a u pogledu načina i uslova za rad sa ciljem njegovog unapređenja i da se sačuva tradicija i identitet slovačke nacionalne zajednice u ovom delu Banata.

hajdusica-janosik 2016 004

Za putne troškove predstavnicima NSSNM je bilo izdvojeno 4.026,00 dinara.