Obuka za nacionalne manjine

U ponedeljak, 29. 1. 2018. godine, je u Studentskom domu “Evropa” u Novom Sadu, održan sastanak Koordinacije za obrazovanje nacionanih saveta nacionalnih manjina.

sprava-zo-zasadnutia kpv jan 2018 002

Sastanku su prisustvovali predstavnici mađarskog, rumunskog, rusinskog, hrvatskog, čaškog, slovačkog, bunjevačkog, bosanskog, vlaškog, makedonskog i romskog nacionalnog saveta, koji su doneli sledeće zaključke:

Koordinacija nacionalnih saveta nacionalnih manjina treba da donese odluku o sledećem:

 1. Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uputiti zvaničan dopis, koji se apeluje potpisivanje Memoranduma o izdavanju udžbenika za osnovne škole na jeziku i pismu nacionalne manjine, za 6 nacionalnih saveta koji to do sada nisu uradili
 2. Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uputiti zvaničan dopis, koji se apeluje potpisivanje novog aneksa Memoranduma o izdavanju udžbenika za osnovne škole na jeziku i pismu nacionalne manjine, koji bi obuhvatio sve potrebne udžbenike usklađene sa inovacijom nastavnih programa u osnovnoj školi /svaka manjina će izraditi spisak potrebnih naslova 10.02./
 3. Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uputiti zvaničan dopis, koji se apeluje potpisivanje Memoranduma o izdavanju udžbenika za srednje škole na jeziku i pismu nacionalne manjine, koji bi obuhvatio sve potrebne udžbenike usklađene sa inovacijom nastavnih programa u gimnazijama i u srednjim stručnim školama
 4. Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uputiti zvaničan dopis, koji se apeluje rešavanje finansiranja prevoda evidencije za osnovne i srednje škole na jeziku i pismu nacionalne manjine, kojim se uskađuje evidencija sa inovacijom nastavnih programa u osnovnoj školi i gimnazijama
 5. Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja informacije o potrebama polaganja mature u srednjim stručnim školama na jeziku i pismu nacionalne manjine (potreba prevođenja zbirki zadataka i testova za maturski ispit).
 6. Svaka manjina će popuniti tabelu dimnamike rada – aktivnosti za koje treba utvrditi kalendar saradnje sa ministarstvom i nadležnim institucijama

 

sprava-zo-zasadnutia kpv jan 2018 003

U isto vreme je stručno usavršavanje savetnika koordinatora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja s predstavnicima radnih grupa koje učestvuju u pripremi predloga novog nastavnog plana za nastavni predmet maternji jezik i maternji jezik/govor sa elementima nacionalne kulture.

Opšti cilj ovog sastanka i stručnog usavršavanja je osnaživanje kompetencija članova radnih grupa za pripremu novih nastavnih programa orijentisanih prema ishodima učenja.

Dinamika rada:

 • program za 5. razred osnovne škole za maternji jezik i jezik sa elementima nacionalne kulture prilagođen zakonskim promenama je potrebno predati u što kraćem roku
 • program za 1. razred osnovne škole za maternji jezik i jezik sa elementima nacionalne kulture prilagođen zakonskim promenama je potrebno predati do 15. marta 2018. godine
 • program za 1. razred gimnazije za maternji jezik prilagođen zakonskim promenama je potrebno predati do 15. marta 2018. godine
 • program za 2. razred osnovne škole za maternji jezik i jezik sa elementima nacionalne kulture prilagođen zakonskim promenama je potrebno predati do 1. septembra 2018. godine
 • program za 6. razred osnovne škole za maternji jezik i jezik sa elementima nacionalne kulture prilagođen zakonskim promenama je potrebno predati do 1. septembra 2018. godine
 • program za 2. razred gimnazije za maternji jezik prilagođen zakonskim promenama je potrebno predati do 1. septembra 2018. godine

sprava-zo-zasadnutia kpv jan 2018 004

Za koordinaciju odbora za obrazovanje: Svetlana Zolnjan