Нови изазови за заштиту мањинских језика

Дана 26. Октобра 2018. године, у Братислави одржана међународна радионица под називом „Нови изазови за заштиту мањинских језика” , који је одржан под покровитељством министара правде Габора Гала, у сарадњи са Ханнс Сеидел Фондације у организацији опуномоћеника владе Републике Словачке за националне мањине Ласзла Буковсзког.

Циљ манифестације је тражење и побољшање механизама за спровођење језичких права националних мањина, идентификовање услова и ограничења примене језичких права националних мањина у различитим европским земљама и Словачке и повратак духу  Конвенције и Повеље, потрага за новим инструментима за спровођење права на језик националних мањина, нови изазови и трендови у светлу деловања динамичких друштвених промена повезаних са развојем ИТ технологија у области и размене искустава и добре праксе у примени европских модела језичким правима националних мањина.

Догађај је био намењен представницима националних мањина, представницима државне и јавне управе и локалне самоуправе, научницима и стручњацима универзитета  и научних института и стручној и лаичкој јавности заитересованој за питање учешћа националних мањина.

Радионица се састојала од три панела.У прва два презентери су били фокусирани на представљање међународне и локалне примере развоја заштите мањинских језика. У последњем панелу су представљени нови алати за имплементацију језичких права, кроз које  Канцеларија опуномоћеника за националне мањине може да утврди будуће правце за деловање у заштити мањинских језика.

На име Националног савета словачке националне мањине, конференцији је присуствовала коодинаторка Одбора за службену употребу језика и писма Мариа Поптешин са кратким прегледом питања која се односе на службену употребу словачког језика у Србији – законодавство и пракса.