Mreža srednjih škola

Predstavnici slovačke, mađarske, rusinske i hrvatske nacionalne manjine su u Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, upravu, propise i nacionalne mnajine 11. aprila govorili sa Biljanom Kašerić, zamenicom pokrajinskog sekretara za obrazovanje, Sanjom Ćato i Danicom Lučić na temu očuvanja aktuelne mreže srenjih škola za pripadnike nacionalnih manjina.

siet-strednych-skol april 002