1. sednica Nacionalnog prosvetnog saveta

Prva sednica Nacionalnog prosvetnog saveta je održana u Beogradu, 02.04. 2018. godine. Na dnevnom redu su bola pitanja, koja se tiču obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina.

1-zasadnutie-narodnej apr 2018 002

Dato je pozitivno mišljenje za obrazovne standarde za kraj srednje obrazovanja u gimnazijama i srednjim stručnim školama za albanski, maďarski, bošnjački, bugarski, rununski, rusinski, slovački i hrvatski jezik i književnost. Takođe su data pozitivna mišljenja na dodatke za istoriju, muzičku i likovnu kulturu za srednje škole(gimnazije i srednje stručne škole) iz nacionalne kulture Mađara.

Pored toga, je dato pozitivno mišljenje na programe nastave i učenja za 6. razred osnovne škole za fizičko i zdravstveno obrazovanje, informatiku i računarstvo i tehnike i tehnologije, pozitivno mišljenje na dopunu pravilnika o izdavanje elektronskih udžbenika. U Nacionalnom prosvetnom savet je predstavnica nacionalnih saveta nacionalnih manjina Svetlana Zolnjan.

U razgovoru sa ministarstvom prosvete sam saznala da su dodaci iz nacionalne kulture Mađara, Slovaka i Hrvata za osnovne škole, kao i dodaci programima nastave i učenja za Slovake i Hrvate za srednje škole, po ranijom proceduri, bez davanbja mišljenja NPS-a, već prosleđeni na objavljivanje. Za rumunsku nacionalnu zajednicu su dodaci kasnije prosleđeni stručnoj službi na mišljenje, pa ih možemo očekivati na sednici NPS-a. Za bošnjačku manjinu se dodaci objavljuju deo po deo. Nemam podataka šta se dešava sa albanskim, bugarskim i rusinskim materijalima.