Letnja škola „Street dance“

Za učenike srednjih škola starosti od 15 do 18 godina je u Bratislavi organizovana Letnja škola „Street dance“ pod pokroviteljstvom Ministarstva školstva, nauke, istraživanja i sporta SR.

Organizatori škole su Centar daljeg obrazovanja Univerziteta Komenskog iz Bratislave. Iz Srbije je na ovom kampu boravila grupa učenika Gimnazije Jan Kolar iz Bačkog Petrovca i srednjoškolci iz Novog Sada.

dance 002

Kamp su finansijski podržali Kancelarija za dijasporu iz Bratislave i Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine.

dance 003

dance 004