Koncept za maturski ispit

Predstavnicima NSNM je, 9. marta 2017. godine, u Beobradu,  u ministarstvu prosvete predočen koncept za polaganje maturskog ispita za učenike srednjih škola u Srbiji.

k-maturite-pre-stredoskolakov 2017 002

Posle kraće diskusije su se predstavnici albanske, bošnjačke, hrvatske, mađarske, rumunske, rusinske i slovačke nacionalne manjine usaglasili sa radnom grupom, koja je  izradila predlog da se srpski jezik ako nematernji stavi na listu obaveznih predmeta, koje će učenik birati za polaganje trećeg predmeta za maturski ispit, nacionalni saveti će predložiti listu prevodioca, autora za testove za maternji jezik i lektore za polaganje ispita za maternji jezik i 2 člana u radnu grupu koja će raditi na predlogu koncepta za završni ispit.

k-maturite-pre-stredoskolakov 2017 003

NSSNM je predstavljala koordinatorka Svetlana Zolnjan, a NS je za ovu aktivnost izdvojio 1.400.00.