ANEKS MEMORANDUMA O SARADNjI U OBLASTI IZDAVANjA UDŽBENIKA NA SLOVAČKOM JEZIKU I PISMU

Ovaj aneks potpisan je u Beogradu dana 23. 12. 2016. godine, između sledećih strana:

1. MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA,
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, koje zastupa Mladen Šarčević, ministar
(u daljem tekstu: Ministarstvo);

2. JP „ZAVOD ZA UDžBENIKE“, Obilićev venac 5, 11000 Beograd, koje zastupa
Dragoljub Kojčić, direktor i glavni urednik (u daljem tekstu: Zavod);

3. NACIONALNOG SAVETA SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE, (u daljem tekstu: Nacionalni savet)

U skladu sa članom 6. i 8. Memoranduma o saradnji u oblasti izdavanja udžbenika na slovačkom jeziku i pismu (u dalje, tekstu Memorandum), strane su se prethodno saglasile pa ovim aneksom utvrđuju listu prioritetnih udžbenika za osnovnu školu za školsku 2017/2018. godinu na sledeći način:

Član 1.

1. Udžbenici koji se izvorno pripremaju na jeziku i pismu slovačke nacionalne manjine:

 1. Slovački jezik – čitanka i CD uz čitanku za 1. razred;
 2. CD uz čitanku za slovački jezik sa elementima nacionalne kulture od 1. do 3. razreda;
 3. objedinjeni dodaci udžbenicima za svet oko nas i likovnu kulturu za 1. i 2. razred – sadržaji od značaja za slovačku nacionalnu manjinu;
 4. Slovački jezik – CD uz čitanku za 2. razred;
 5. CD uz udžbenik muzičke kulture za 3. razred;
 6. Slovački jezik – CD uz čitanku za 3. razred;
 7. dodatak uz udžbenik iz prirode i društva – sadržaji od značaja za slovačku nacionalnu manjinu za 3. razred;
 8. CD uz udžbenik muzičke kulture za 4. razred;
 9. Slovački jezik – CD uz čitanku za 4. razred;
 10. CD uz čitanku za slovački jezik sa elementima nacionalne kulture od 4. do 6. razreda;
 11. objedinjeni dodaci udžbenicima za likovnu kulturu za 3. i 4. razred – sadržaji od značaja za slovačku nacionalnu manjinu;
 12. CD uz udžbenik muzičke kulture za 5. razred;
 13. objedinjeni dodaci udžbenicima za likovnu kulturu od 5. do 8. razreda – sadržaji od značaja za slovačku nacionalnu manjinu;
 14. dodatak udžbeniku istorije – sadržaji od značaja za slovačku nacionalnu manjinu za 6. razred;
 15. CD uz čitanku za slovački jezik sa elementima nacionalne kulture za 7. i 8. razred;
 16. gramatika slovačkog jezika sa elementima nacionalne kulture za 7. i 8. razred;

 

dodatok-memoranda 2016 002

dodatok-memoranda 2016 003

dodatok-memoranda 2016 004

dodatok-memoranda 2016 005

dodatok-memoranda 2016 006