7. sednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine

Značajan deo 7. sednica NSSNM održane 7. maja 2015. u Erdeviku je bio posvećen NIU Hlas ljudu.

Članovi NSSNM su usvojili izmenjenu Odluku o NIU Hlas ljudu. Izmena ovog osnivačkog akta je bila neophodna radi njegovog usaglašavanja sa važećim zakonima. Na osnovu izvršenih izmena izbor direktora i glavnog i odgovornog urednika „Hlas ljudu“ više neće vršiti Nacionalni savet već Upravni odbor na osnovu javnog konkursa.

Upravni odbor će kao i do sada birati Nacionalni savet. Pošto je dosadašnjem Upravnom i Nadzornom odboru istekao četvorogodišnji mandat na sednici su izabrani novi članovi ovog tela. U Upravni odbor su izabrani Pavel Zima (predsednik UO) i članovi Jarmila Palenkaš, Dušan Kereš, Jan Litavski, Samuel Čelovski, Veno Nechvatal, Vladimir Hudec, Elena Šranka i Oto Filip. U Nadzorni odbor su izabrani: Juraj Červenak (predsednik NO) i članovi Adam Jonaš i Miroslav Dobronjovski.

NIU Hlas ljudu je preuzela izdavačka prava dečijeg časopisa „Zornjička“ ali će praktičnu stranu njegovog izdavanje i dalje obezbeđivati Slovački izdavački centar.

Na sednici je izabrana i posebna komisija NSSNM za vrednovanje projekata sa konkursa koje raspisuje AP Vojvodine. U ovu komisiju su izabrani Jarmila Bohušova, Viera Dorčova Babiakova, Samuel Žiak, Katarina Melegova – Melihova, Miroslav Kožik, Martin Zloch, Jan Paul, Jan Brna i Jarmila Ćendić.

U nastavku sednice su članovi NSSNM saslušali izveštaj o privatizaciji lokalnih elektronskih medija, dali su saglasnost na Pravilnik o načinu primene odredaba propisa o službenoj upotrebi jezika i pisama na teritoriji Opštine Bački Petrovac a izjasnili su se i o predlogu imena ulica u Zrenjaninu.

Članovi NSSNM su dali pozitivno mišljenje za Jasminu Nikčević, vaspitača, za člana Saveta Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, kao predstavnika osnivača, na period od tri godine i preporuku da se omogući otvaranje razreda sa slovačkim nastavnim jeziku u o. š. „Bratstvo“ iz Aradca, gde se u prvi razred upisao nedovoljan broj učenika i to 9 umesto neophodnih 15.

Na kraju sednice je usvojena i odluka o nadoknadi putnih troškova za zaposlene NSSNM sa trajnim boravkom izvan Novog Sada.

Posebna rasprava je vođena i oko neprijatnog slučaja razbijanja prozorskaog stakla na porodičnoj kući člana NSSNM Pavela Surovog iz Kisača.