Дан 8. децембар 2022.

Подршка дечијем оркестру у Падини

Национални савет словачке националне мањине у оквиру програма Одбора за културу настоји да подржи младе таленте у различитим уметничким областима. У оквиру својих музичких активности подржао је и дечији оркестар у Падини, који води професор музичке културе Владимир Халај. Подршка…

Podpora detského orchestra v Padine

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny sa v rámci programu výboru pre kultúru snaží podporiť mladé talenty v rôznych odvetviach umenia. Tak v rámci hudobnej činnosti podporila i detský orchester v Padine, ktorý vedie profesor hudobnej kultúry Vladimír Halaj. Podpora prišla vhod zvlášť v časoch, keď vo…