ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу бесповратних финансијских средстава словачким удружењима, организацијама и институцијама у Р.Србији у виду побољшања услова рада

за 2019

 

Национални савет словачке националне мањине, на основу Плана и Програма Одбора за службену употребу језика и писма Националног савета словачке националне мањине за 2019. годину, објављује јавни позив за доделу бесповратних финансијских средстава за побољшање услова рада и подршке реализацији капиталних пројеката словачким удружењима, организацијама и институцијама у Србији, која су активна у области културе, образовања, информисања и службене употребе језика и писма.

Циљ позива је да се подржи изградња, доградња и реновирање објеката словачких удружења, организација и институција у Србији и да се побољшају услови њиховог рада и не односи се на финансирање редовне програмске активности горе наведених субјеката.

При оцењивању пројеката узимаће се у обзир културни и друштвени значај пројекта у датом окружењу, односно. допринос пројекта у очувању националног и културног идентитета припадника словачке националне мањине у Србији.

Пријаве морају бити достављене у писаној форми и на словачком језику на адресу:

 

Национални савет словачке националне мањине

Михајла Пупина 1 / ИВ

21 000 Нови Сад

 

и електронским путем на е-маил адресу: office@rada.org.rs.

Пријаве за финансијске доприносе треба поднети најкасније до 31. марта 2019. године.