Са 23. седнице НССНМ

Дана 2. децембра 2021. године, са почетком у 18 часова у просторијама Завода за културу војвођанских Словака у Новом Саду, одржана је двадесет трећа седница Националног савета словачке националне мањине уз присуство 20 чланова, којом је председавала Љибушка Лакатош, председница НССНМ. Дневни ред је усвојен с тим што је тачка број 3 – Информација о претходним фазама обезбеђења Словачког центра у Новом Саду, померена као претпоследња, односно испред тачке број 11. Усвојен је записник са 22. радног састанка НССНМ и седница је настављена по следећем редоследу тачака. Чланови НССНМ дали су позитивно мишљење на извештај о раду и спровођењу Годишњег плана рада Гимназије ,,Јан Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу у школској 2020/2021. години и на Годишњи план рада овог гимназије у школској 2021/2022. години. У наставку су се чланови НССНМ позитивно изјаснили на Одлуку о изменама и допунама Статута Музеја војвођанских Словака. Под посебном тачком дате су информације о ангажовању независног ревизора НССНМ. Поводом тачке Достављање информација о пословним и кадровским променама у Новинско-издавачкој кући ,,Хлас људу“, прочитани су дописи који су из ове институције упућени на мејл адресу Националног савета. Након закључења расправе о овој тачки, констатовано је да се она врати на наредни састанак НССНМ, када ће се поново сазвати руковођство, одн. надлежни представници ове установе. У наставку, чланови су дали позитивно мишљење на Одлуку Управног одбора НИУ ,,Хлас људу“ о давању сагласности на ребаланс финансијског плана за 2021. Након тачке 9, уследило је именовање новог председника Управног савета НИУ ,,Хлас људу“, који је постао Мирослав Брна, пошто је мандат претходног председника Милослава Хрћана превремено раскинут због његове смрти. Блаженка Возарова је изабрана на упражњено место члана Управног одбора НИУ ,,Хлас људу“ (уместо М. Брне). Уследила је тачка 10, односно Информација о претходним фазама обезбеђивања Словачког центра у Новом Саду, коју је поднела председница Љ. Лакатош и у оквиру које су изнети сви досадашњи предлози и предузете активности за реализацију овог значајног пројекта за словачку националну мањине. У оквиру заједничке тачке Давање сагласности на одлуке НССНМ, чланови су давали мишљења на документа који припадају Одбору за образовање и службену употребу језика и писма – 31 мишљење и мишљење о избору директора основних школа и предшколских установа, чланова школских комисија, чланова одбора васпитно-образовних установа, за утврђивање назива улица као и мишљења за процену превода појединих уџбеника и сл.