САСТАЛА СЕ КОМИСИЈА ОСУЈП НССНМ ЗА ПРЕВОД НАЗИВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА И НАСЕЉА

 

Дана 21. октобра 2021. године састала се Комисија за превод на словачки језик назива насељених места и насеља у општинама у којима је словачки језик у службеној употреби ради одлучивања о називима насеља и општина Одбора за службену употребу jезикa и писмa. На састанку је настављен рад на превођењу на словачки језик назива насељених градова и насеља у општинама у којима је словачки језик у службеној употреби. Стручњаци за овај zahtevan рад узели су у обзир територијално-историјске аспекте назива насељених места и где је то могуће, вршили су транскрипцију на словачки језик. Комисију која се бавила овим питањем чине еминентни стручњаци, и то проф. др Анна Макиш – професор на Факултету уметности – одсек за словакистику, доц. Др Јасна Ухларик – професор на Факултету уметности – Одељење за словакистику, Јарослав Микловиц – професор историје и Милина Крижанова – преводилац словачког у пензији . Резултат разматрања комисије је доношење одлуке НССНМ о називима насељених места у општинама у којима је словачки језик у службеној употреби, у складу са Законом о службеној употреби језика и писма. Састанку комисије присуствовали су и Владимир Францисти, председник Одбора за службену употребу језика и писма НССНМ, и Мариа Поптешин, координаторка Одбора за службену употребу језика и писма НССНМ.

Чланови комисије су на крају донели закључак да се табела са називима насеља и градова, коју предлажу стручњаци објави на сајту НССНМ, како би се отворила јавна расправа о овој проблематици и да би се омогућило реаговање спољних стручњака и заинтересованих за ово питање. На тај начин ће моћи доставити писмене коментаре и предлоге, што ће Комисија даље размотрити.

 

.