Одлуке са 11. седнице НССНМ

mienka -otvaranie SKUPIN v ZŠ KOVAČICA

náčrt rozhodnutia mienka -otvaranie triedyKOVAČICA

mienka -otvaranie triedy Aradač (1)

mienka -otvaranie SKUPIN v ZŠ B. PETROVEC

mienka -otvaranie SKUPIN v ZŠ KYSAČ

mienka -mienka na ZASTUPCA RIADITELA

mienka -otvaranie triedy Laliť

mienka -otvaranie SKUPIN v ZŠ Padina

mienka -otvaranie SKUPIN v ZŠ Hložany

mienka -slankamenske vinohradi

mineka na plan zapisu szš 7. april NS

mienka -otvaranie triedy Lug

mienka -otvaranie triedy KRčedin (1)

náčrt rozhodnutia mienka -PU Pivnica

Stanovisku k otvoreniu ročníka s vyučovacím jazykom slovenským pre menej ako 15 žiakov Gymnázia Michajlo Pupin v Kovačici

Stanovisko k poradovníku na prijímanie študentov na študentský domov Angelina Kojić Gena v Zreňaníne

náčrt rozhodnutia mienka komplet učebníc – sj – Copy

náčrt rozhodnutia mienka komplet učebníc – sj

mienka -otvaranie triedy Selenča

náčrt rozhodnutia – odvolanie a vymenovanie člena SR HL

náčrt rozhodnutia -mienka na riaditeľa -PU Odžaci (1)

Mienka na riaditeľa Gymnázia so žiackym domovom Jána Kollára v Báčskom Petrovci

Stanovisko k poradovníku na prijímanie študentov I ročníka v rámci Študentského centra Nový Sad v školskom 20232024. Roku

Stanovisko k návrhu rozhodnutia o určení názvu ulic v Novom Sade.

Stanovisko k Návrhu rozhodnutia o sieti verejných predškolských ustanovizní v Obce Beočín

Stanovisko k plánu na zápis žiakov do Medicínskej školy 7. Apríl v Novom Sade na rok 20232024

Stanovisko k návrhu rozhodnutia o určení názvu ulice v Novom Sade.

Mienka na odvolanie a vymenovanie riaditeľa študentského kulturneho strediska v Novom Sade.

Mienka na riaditeľa ZŠ Simenon Aranický v Starej Pazove.

Mienka na odvolanie a vymenovanie člena dozornej rady SVD v Báčskom Petrovci.

Návrh na členov Školskej rady Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci.

Mienka na voľbu riaditeľa Knižnice Štefan Homola Báčsky Petrovec.

Stanovisko k predbežnému poradovníku na prijímanie študentov v rámci Študentského centra Nový Sad v školskom 20232024. Roku.

mienka -mienka na tajomnika Aradač

mienka -otvaranie SKUPIN v 7. april