Мера 2 – СББ за националне мањине

18. јануара 2019. године је у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, у Београду, одржан састанак Оперативне радне групе за спровођење друге мере у оквиру Секторске буџетске подршке у оквиру СБС, која је усмерена на Побољшање расположивости и квалитета уџбеника за националне мањине и унапређене обуке за наставнике који изводе наставу на језицима мањина.

Закључци:

  • Група за мањине ће за 10 дана израдити план рада за 2019. годину и послати члановима радне групе;

  • За 2. циљну вредност потребно је радити веома брзо будући да је потребно постићи велики број активности до краја 2019. године;

  • За 1. циљну вредност, уколико се прихвате горенаведена тумачења, не постоје веће препреке да се оствари вредност потребна за повлачење транше.

29. јануара је у Београду заседао Национални просветни савет, који је дао позитивно мишљење програмима наставе и учења за 3. и 7. разред (осим за историју и географију) и 2. и 6. разред за македноски језик са елементима националне културе. Након овога ће националне мањине радити своје програме за 3. и 7. разред основне школе.

 

20190129 120742