Prezentácia projektov venovaných menšinám

Členkou pracovného tímu pre realizáciu projektu je Svetlana Zolňanová, koordinátorka, ako členka Národnej osvetovej rady, SBB – oblasť 2, ktorá hovorí o posilnení kompetencií menšinových učiteľov zo všetkých vyučovacích predmetov pre základné a stredné školy a o vydávaní učebníc v jazykoch národnostných spoločenstiev. 18.01. 2019 sa konalo na v ministerstve pracovné stretnutie k realizácii projektu na základe ktorého sa na Koordinačnej porade na ministerstve v Bratislave dohodnú možné školenia pre učiteľov odborných predmetov na školách s vyučovacím jazykom slovenským.

20190129 120742

29. januára zasadala v Belehrade Národná osvetová rada. Na zasadnutí sa okrem analýzy stavu v inkluzívnom vzdelávaní, dali kladnú mienku na plány a programy vyučovania a učenia pre 3. a 7. ročník, okrem zemepisu a dejepisu ako aj program pre macedónsky jazyk s prvkami národnej kultúry pre 2. a 6. ročník. Následne sa vypracujú osnovy aj pre vzdelávanie v jazykoch národnostných menšín.