Správa o realizovanej ceste do Vitanovej, Slovensko

Vo Vitanovej sa 29. mája roku 2016 realizoval piaty ročník súťaže „Spieva celá rodina“.

spieva cela rodina 2016 002

Tohto roku mal aj medzinárodný charakter, lebo sa prostredníctvom projektu „E- Twinning“ na súťaži zúčastnili aj rodiny zo Srbska a Poľska. Srbsko predstavovala Predškolská ustanovizeň Včielka z Báčskeho Petrovca a vystúpila rodina Černáková a Šimoniová: deti Marína a Martin Černákovci, mama Ruženka Šimoniová- Černáková a starý otec Ján Šimoni. Zaspievali dve piesne a získali druhé miesto.

Na tento účel sa z prostriedkov NRSNM vyčlenilo 15.000,00.