Slovenské vojvodinské médiá a zápis do osobitných voličských zoznamov

S cieľom zabezpečiť lepšiu a pohotovú propagáciu výzvy a významu zápisu do osobitných voličských zoznamov pre potreby volieb Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny 2010, Výbor pre informovanie NRSNM vo štvrtok 3. decembra 2009 v úrade NRSNM v Novom Sade zorganizoval stretnutie so zodpovednými redaktormi troch slovenských pokrajinských médií – Slovenskej redakcie Rádia Nový Sad, Slovenskej redakcie TV Vojvodiny a týždenníka Hlas ľudu. Predseda Výboru pre informovanie Samuel Žiak a tajomník NRSNM Ladislav Čáni ešte raz poukázali na význam týchto volieb. So šéfredaktormi Milinou Florianovou, Jánom Čemanom a Michalom Ďugom sa predstavitelia NRSNM dohodli na systematickom infomovaní o zápise, čo už v značnej miere naše média robia.

Zároveň sa zhodli, že je potrebné vypracovať zvukové a video klipy pre elektornické médiá a krátku výzvu v písanej forme, ktoré by sa vysielali a uverejňovali v našich médiách. Na stretnutí sa hovorilo aj o význame, zodpovednosti a vízii slovenských redakcií vo Vojvodine v súlade s novým Zákonom o národnostných radách národnostných menšín, ktorý zaručuje väčšie kompetencie NRSNM aj v oblasti informovania. Prítomní sa dohodli, že vypracujú spoločný návrh stratégie rozvoja troch najväčších slovenských redakcií, personálnej a redakčnej politiky, ako aj konkrétne návrhy na projekty, ktorý by sa zaslal na adresy patričných inštitúcií, čím sa poukáže na to, že NRSNM zastáva záujmy slovenskej novinárskej obce.