Seminár zahraničných učiteľov v Žiline

 
 
V dňoch 31. mája – 2. júna v Žiline na Slovensku sa uskutočnil seminár zahraničných učiteľov slovenského jazyka, občianskej výchovy a dejepisu. Okrem učiteľov z Poľska a Chorvátska zúčastnili sa i 22 učietlia zo Srbska a to zo Selenče, Pivnice, Silbašu, Báčského Petrovca, Hložian a z Kovačice.

 Bol to úspešný seminár, ktorý organizoval odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s výborom pre vzdelávanie NRSNM.

 V dňoch 31. mája – 2. júna v Žiline na Slovensku sa uskutočnil seminár zahraničných učiteľov slovenského jazyka, občianskej výchovy a dejepisu. Okrem učiteľov z Poľska a Chorvátska zúčastnili sa i 22 učietlia zo Srbska a to zo Selenče, Pivnice, Silbašu, Báčského Petrovca, Hložian a z Kovačice.

 Bol to úspešný seminár, ktorý organizoval odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s výborom pre vzdelávanie NRSNM.