Seminár tvorivého dramatického písania Píšeš? Píšem!

V dňoch  17.  až 22. augusta v priestoroch Ochotníckeho divadla Janka Čemana v Pivnici prebiehal v poradí 6. ročník seminára tvorivého dramatického písania Píšeš? Píšem!, ktorého organizátorom je Ochotnícke divadlo Janka Čemana v Pivnici.

Cieľom seminára je zachovanie dolnozemskej dramatickej spisby najmä vojvodinských Slovákov, podpora medzinárodnej spolupráce a podpora vedecko-výskumného prístupu v oblasti slovenského jazyka a kultúrnej identity.

Výsledkom seminára sú okrem divadelných inscenácií, filmov, autorskej hudby, fotografie aj získané vedomosti a skúsenosti, ktoré neskôr účastníci môžu aplikovať v divadlách, na školách, v súboroch, komorných zboroch v slovenských komunitách. Vedúcou semináru je Mgr. art Katarína Hitzingerová, ArtD., dramaturgička, dramatička a pedagogička FDU AU v Banskej Bystrici.

Stretli sa tu slovenskí vojvodinskí dramatici, ochotnícki umelci, herci/herečky, režiséri, hudobníci, scénografi, organizátori kultúrnych podujatí, umeleckí pedagógovia, ktorí budú môcť v praxi uplatňovať získané znalosti.

Tohtoročný seminár vyvrcholil až štyrmi projektmi a to sú: detské predstavenie na motívy hry Eleny Hložanovej Snehuliak, autorský muzikálový projekt Ako som sa stal chlapcom, divadelné predstavenie Rytieri okrúhleho vola, ktorého autorom je Zoroslav Spevák a na záver seminára si diváci pozreli dokumentárny film o Pivnici Miluj blížneho svojho.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny finančne podporila realizáciu seminára v hodnote 50.000,00 dinárov.