Schôdza Výboru pre vzdelávanie 4.12.

Schôdza Výboru pre vzdelávanie sa uskutočnila v piatok, 04. decembra 2009 o 13.00 hodine, v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny,  Bul. Mihajla Pupina 1/IV, Nový Sad.

Rokovací program:

1. Verifikácia zápisnice z minulého zasadnutia
2. Mienka o výbere riaditeľov škôl
3. Stratégia pre udržateľnosť Pedagogickej fakulty v Sombore
4. Informácia o počte žiakov na slovenských školách
5. Informácia o štipendiách VPV
6. Zoznam učebníc, ktoré budú vychádzať po slovensky
7. Plán projektov v mene VPV na USZZ
8. Plán programov pre akreditáciu
9. Návrh kandidáta na medailu Sv. Gorazda
10. Aktuálne otázky (podpora hudobnej školy v B. Petrovci, oddelenie v Šíde a Dobanovciach)