Rozvrh vysielania 30.03 – 03.04

RTV 2 / slovenský jazyk od 23.03.2020 v čase 7.45 -9. 45

v pondelok a v stredu sa vysiela slovenský jazyk pre 1. – 4. ročník a vo štvrtok a piatok pre 5. – 8. ročník

          vysielanie môžete pozerať aj na portáli RTV 2 na jazýčku SK.

rozvrh vysielania TV PETROVEC: a na fb stránke TV Petrovec

Podľa uvedeného rozvrhu TV OK Kovačica vysiela každodenne od 16.00 a RTV Stará Pazova od 12.30.

rozvrh vysielania TV PETROVEC:

30.03.2020 /pondelok

15.00 – piataci: matematika

15.30 – šiestaci: matematika

16.00 – druháci: matematika

16.30 – siedmaci: biológia

17.00 – ôsmaci: biológia

31.03.2020/utorok

15.00- siedmaci: matematika

15.30 – ôsmaci: matematika

16.00 – tretiaci: matematika

16.30 – šiestaci: biológia

17.00 – piataci: zemepis

01.04.2020/streda

15.00 – piataci: dejepis

15.30 – prváci: matematika

16.00 – siedmaci: chémia

16.30 – ôsmaci: dejepis

17.00 – ôsmaci: fyzika

17,30 – tretiaci: príroda a spoločnosť

02.04.2020/štvrtok

15.00 – šiestaci: dejepis

15.30 – ôsmaci: chémia

16.00 –  šiestaci: zemepis

16.30 – siedmaci: dejepis

17.00 – piataci: biológia

03.04.2020/piatok:

15.00 – šiestaci: fyzika

15.30 – siedmaci: zemepis

16.00 – štvrtáci: matematika

16 .30 – ôsmaci: zemepis,

17.00 – siedmaci: fyzika