Rozhodnutie Komisie pre štipendiá

Na zasadnutí Komisie pre štipendiá, ktoré sa uskutočnilo 3. októbra 2018 v Báčskom Petrovci sa schválili štipendiá pre žiakov strednej školy ubytovaných v žiackom domove Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci nasledovne:

  • Maji Opavskej a Nataši Trunečkovej zo Starej Pazovy,
  • Martine Misadovej zo Silaša,
  • Ivete Medveďovej a Danieklovi Miháľovi z Kysáča.

Štipendium u sume 4.000,00 počas 10 mesiacov sa žiakom Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici udelia:

  • Jarmilka Hrješiková (po prijatí republikohého štipendia ju prestriedala Tijana Njemogová)
  • Gabriela Feketiová (po prijatí republikohého štipendia ju prestriedala Martina Tomášiková)
  • Ivona Birešová, Jozef Barca, Ivan Cicka.

Rozhodnutie o bezplatnom pobyte v žiackom domove udelila predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová 5. 10. 2018 a štipendiá  žiakom kovačického gymnázia udelila koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová, 9.10. 2018 pri oslave Dňa školy na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici.

Pri tejto príležitosti aj profesorka slovenčiny podpisala zmluvu o realizácii hodín slovečiny, ako fakultatívneho predmetu.

>> Rozhodnutie Komisie pre štipendiá 1

>> Rozhodnutie Komisie pre štipendiá 2

>> Rozhodnutie Komisie pre štipendiá 3

 

rozhodnutie-komisie okt 2018 002

rozhodnutie-komisie okt 2018 003

rozhodnutie-komisie okt 2018 004