Rozhlasová súťaž recitátorov

V sobotu 25. októbra 2014 sa v študiu M v Novom Sade uskutocnil 41. ročník rozhlasovej súťaže mladých recitátorov.  Možnosť recitovať poéziu a prózu mladí recitátori mali v štyroch súťažných kategóriách.

rec sutaz002

Slovenská redakcia rádia  Nový Sad zorganizovala rozhlasovú súťaž, ktorú finančne podporila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Asociácia slovenských pedagógov a Matica slovenská v Srbsku. Finančne súťaž podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Úvodom sa prihovoril spisovateľ Miroslav Demák, ktorému bola venovaná aj revuálna časť.  Porotu, ktorá hodnotila recitátorov tvorili Daniela Legíňová Sabová, Ján Čáni a Ján Širka.

rec sutaz003

V kategórii nižších ročníkov v prednese poézie tretiu cenu získala Valéria Vitézová, druhé miesto obsadil Kristián Baček a najlepší prednes mal Filip Gál.

V prednese prózy tretie miesto získala Emília Jana Pálešová , druhé Damir Gagez, a prvé miesto obsadila Miluška Vranková.

rec sutaz004

Z vyšších ročníkov v prednese poézie tretie miesto získala Gabriela Svetlíková, druhé Martína Bartošová a prvé Martin Krajčík.

Najlepších recitátorov základných škôl Matica slovenská v Srbsku a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špotru SR odmenili aj zážitkovou cenou: Cestou na Mikulášske dni do Slovenskej republiky.

V kategórii stredoškolákov a študentov 3. miesto získala Malvína Zolňanová , druhý bol Martin Hrťan  a prvá bola Monika Bažaľová.