Rozbehnuté prípravy na festival Zlatý kľúč

Dňa 26. júna 2015 v Miestnom spoločenstve v Selenči sa uskutočnilo prvé – konštitutívne zasadnutie Organizačno-správnej rady 35. ročníka Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč.

Toto organizačné teleso vzniklo v súlade so Zmluvou o vzájomných právach a povinnostiach spoluzakladateľov a spoluorganizátorov tohto festivalu, ktorá bola podpísaná 20. júna 2014 v Obci Báč. Predsedom Organizačno-správnej rady sa stal Zdenko Kolár, ktorý je do tejto funkcie zvolený spred Miestneho spoločenstva Selenča.

Ďalšími členmi sú Jaroslav Kutenič (spred Obce Báč), Jozef Gašparovský (spred Združenia pre ochranu kultúry, tradície a umenia Selenča), Anna Medveďová (spred Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov), Juraj Súdi, Mariena Stankovićová-Kriváková a Ervin Malina (spred Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny).

Podľa nového modelu organizácie umeleckou riaditeľkou festivalu sa stala Slovenka Benková Martinková a koordinátorom festivalu Jozef Gašparovský. Zapisovateľmi na zasadnutiach Organizačno-správnej rady budú Želmíra Kolárová a Jaroslav Kutenič.

Prvým krokom v smere uskutočňovania festivalu bolo vypísanie výzvy na tvorbu nových skladieb a okrem toho, že sa členovia dotkli všetkých segmentov jeho organizácie, určili i dátum uskutočnenia – 18. október 2015.

Na toto zasadnutie sa vyčlenilo 9.000,00 dinárov.