Realizácia projektu Moji slovenskí predkovia

V piatok 20. novembra 2015 na ZŠ 15. októbra v Pivnici boli udelené žiakom a učiteľom odmeny za najúspešnejšie práce na súbehu Moji slovenskí predkovia v organizácii Asociácie slovenských pedagógov a za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

Na projekte sa zúčastnilo 20 žiakov, ktorí navštevujú základné a sredné školy s vyučovacím jazykom slovenským ako i žiaci, ktorí chodia na hodiny slovenčiny s prvkami národnej kultúry  na základných a stredných školách. Prvá cena za vypracovaný rodokmeň sa dostala do rúk Valentíne Imrekovej z Pivnice a Zlatkovi Klinovskému zo Selenče, kým v kategórii stredných škôl bola najúspešnejšia žiačka staropazovského gymnázia  Marína Bzovská.

Víťazná práca v kategórii stredných škôl

 

Víťazné práce v kategórii základných škôl

>> Zlatko Klinovský

>> Valentína Imreková

 

 

realizacia projektu predkovia 2015 002

realizacia projektu predkovia 2015 003

realizacia projektu predkovia 2015 004

realizacia projektu predkovia 2015 005

realizacia projektu predkovia 2015 006

realizacia projektu predkovia 2015 007

realizacia projektu predkovia 2015 008

realizacia projektu predkovia 2015 010

realizacia projektu predkovia 2015 011

realizacia projektu predkovia 2015 012

realizacia projektu predkovia 2015 013