Reagovanie na balík zákonov z oblasti školstva

19. októbra sa v priestoroch NRSNM stretla pracovná skupina predstaviteľov Národnostných rád národnostných menšín spolu s poslankyňou Olenou Papuga a vypracovali návrh na pripomienky k návrhom na zmeny Zákona o základnej škole, Zákona o strednej škole, Zákona o predškolskej výchove a Zákona o duálnom vzdelávaní.

Koordinátorka pre vzdelávanie, Svetlana Zolňanová, podala správu a text pripomienok všetkým národnostným radám, ktoré následne odsúhlasili s pripomienkami.