Program osláv 240 rokov od príchodu Slovákov do Starej Pazovy

 

Program slávností
Piatok, 24. september 2010

15,00 Vítanie hostí v Bielej budove ZO
17,00 Vernisáž (expozícia) etno výstavy v malej sále Slovenského národného domu
18,00 Predsieň divadla:
    – Vernisáž výstavy akademického maliara Pavla Popa
    – Premiéra časopisu Aurora Euro
    – Premiéra knihy Anny Marićovej – Lexika v Starej Pazove
Počas programu hrá orchester Akordeon z Bratislavy
20,00 Divadelné predstavenie
    Slovenské divadlo VHV – Stará Pazova
    Keď vejú jarné víchre, réžia: Miroslav Benka

Sobota, 25. september 2010

10,00 Námestie Dr. Zorana Đinđića
    V tej Pazove na pľaci – jarmok
    Vystupujú staropazovskí speváci, tanečníci a orchestre, ako aj hostia zo zahraničia
    v pokračovaní zasadnutie NRSNM
17,00 Galéria Strediska pre kultúru:
    Vernisáž obrazov staropazovských akademických maliarov
18,00 V evanjelickom kostole: Organový koncert a chór Tília,
promócia zborníka prác ADAM VEREŠ.
Potom na fare otvorenie výstavy SEAVC – Pohľad do minulosti
20,00 Divadelná sieň:
    Koncert – Jabĺčko v koľaji
    Účinkujú pivnickí víťazi a
    Ján Ambroz a jeho orchester (Slovenská republika)

Nedeľa, 26. september 2010

09,30 Koncert a slávnostné služby Božie v evanjelickom kostole

                Organizačný výbor

ПРОГРАМ СВЕЧАНОСТИ

Петак, 24. септембар 2010.

15,00 Дочек гостију у Белој згради СО
17,00 Вернисаж (експозиција) етно изложбе у малој сали Словачког народног дома
18,00 Хол Позоришне сале:
    – Вернисаж изложбе академског сликара Павела Попа
    – Промоција часописа АУРОРА Еуро
    – Промоција књиге Ане Марић ,,Лексика у Старој Пазови“
У току програма свира оркестар Акордеон из Братиславе
20,00 Позоришна представа
    Словачко позориште ВХВ – Стара Пазова
    ,, Kад вију пролећни ветрови“, режија: Мирослав Бенка

Субота, 25. септембар 2010.

10,00 Трг Др. Зорана Ђинђића
    ,,V tej Pazove na pľaci“ (У Пазови на пијаци) – вашар
    Наступају старопазовачки певачи,фолклористи и оркестри као и гости из иностранства
у наставку седница НВСНМ
17,00 Галерија Центра за културу Стара Пазова
Отварање изложбе старопазовачких академских сликара
18,00 Концерт за оргуље и хор „Тилиа“,
    – Промоција књиге 80 година од
      устоличења бискупа А. Вереша
    – Отварање изложбе „СЕАВЦ – поглед у прошлост“ у парохиском дому
20,00 Позоришна сала
    Концерт ,,Jabĺčko v koľaji“
    Учествују певачи победници
    Фестивала у Пивницама и
    Јан Амброз и његов оркеестар (Словачка република)
       
Недеља, 26. септембар 2010.

09,30 Концерт и свечана литургија у евангелистичкој Цркви
                                 
            Организациони одбор