Priorita v roku 2011 – transkripcia osobných mien a priezvisk

Je to jedno z najdôležitejších rozhodnutí Komisie pre štandardy slovenčiny pri úradnom používaní jazyka a písma, schválených na schôdzi 3 decembra. Členovia komisie vyzdvihli dlhodobú problematiku transkripcie slovenských osobných mien do srbčiny a opačne, ktorá vie byť problematická zvlášť pri zápise do matrík, osobného preukazu, ale aj pri iných úradných dokladoch. Komisia sa v roku 2011  pokúsi určiť spôsob zapisovania do matrík a to tak, aby meno malo všade rovnakú podobu, aby sa slovenské priezviská vždy rovnako prepisovali do srbčiny (aj v latinke, aj v cyrilike) a naopak, napr. napísať podobu mena, priezviska po slovensky – po srbsky (latinka i cyrilika) a urobiť zoznam problematických priezvisk. Práca na túto tému sa zakončí v tlačenej príručke, ktorá sa rozošle všetkým matrikovým úradom, ktoré majú na svojom administratívnom území príslušníkov slovenského menšinového spoločenstva. Keď ide o iné akcie tejto komisie, predsedníčka prof. Anna Marićová navrhla formovať poradenskú službu pre úradné názvy miest, ulíc, námestí, smeroviek, turistických, hospodárskych a iných názvov v prostrediach kde jestvuje úradné používanie jazyka a písma. Tretí tematický okruh je dožadovanie sa prekladov zákonnej regulatívy, ktorá sa týka úradného používania jazyka a písma, zvlášť Zákona o matrikách a Zákona o osobnom preukaze.