Predstavitelia Výboru pre informovanie a NVU Hlas ľudu na návšteve Obecnej knižnice v Kovačici

 

V stredu 14. júla 2010 v Kovačici mládežnícky časopis Vzlet, presnejšie šéfredaktor Stevan Lenhart a tamojšia obecná knižnica v čele s riaditeľkou Máriou Ďurišovou zorganizovali dielňu na tému vypracovania komiksov. Dieľňu mal na starosti kreslič komiksov a spolupracovník Vzletu Dušan Durman z Nového Sadu.  Na dieľni sa zúčastnilo zo pätnásť detí a mládežníkov, z ktorých možno niektorí vyrastú v profesionálnych  komiksových kresličov. Svoju prítomnosťou akciu poctili, podporili a s knižnicou nadviazali bližšiu spoluprácu predseda Výboru pre informovanie NRSNM a riaditeľ Nvu Hlas ľudu Samuel Žiak, koordinátorka VPI NRSNM a predsedníčka Asociácie slovenských novinárov Vladimíra Dorčová a redaktor Hlasu ľudu Oto Filip. Táto delegácia v Kovačici navštívila aj dopisovateľstvo Hlasu ľudu a redaktorku Alžbetu Babkovú, ako aj Miestne spoločenstvo Kovačica.