Predsedníčka NRSNM u poverenkyni pre ochranu rovnoprávnosti

Dňa 14. júla 2022 predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová sa v Belehrade stretla s poverenkyňou pre ochranu rovnoprávnosti Brankicou Jankovićovou. Cieľom ich stretnutia bolo prehodnotiť možné problémy a ťažkosti, s ktorými sa stretávajú príslušníčky a príslušníci slovenskej národnostnej menšiny a za účelom prípadného prijatia opatrení v kompetencii Povereníctva pre ochranu rovnoprávnosti.