Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí navštívil NRSNM

 

 Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák navštívil vo štvrtok, 19. mája 2011 Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny. Rokovania sa zúčastnil aj zástupca veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade druhý tajomník Pavol Krutošík a za Úrad boli prítomní aj Martin Štrbka, poverený riadením teritoriálneho, informačného, mediálneho, medzinárodného a kultúrneho odboru a hovorca Úradu Ľudovít Pomichal. Za NRSNM sa rokovania zúčastnila predsedníčka Anna Tomanová Makanová, podpredseda Ján Majorský, predsedníčka Výboru pre vzdelávania Svetlana Zolňanová, predsedníčka Výboru pre kultúru Annamária Boldocká Grbićová, predseda Výboru pre informovanie Samuel Žiak, člen NRSNM Ľubor Stupavský a tajomník NRSNM Ladislav Čáni.

 Anna Tomanová Makanová informovala hostí o činnosti a právomociach Národnostnej rady a poukázala na niektoré možnosti prehlbovania úspešnej spolupráce medzi týmito partnerskými inštitúciami. Novozvolený predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák poukázal na skutočnosť, že jeho prvá úradná zahraničná cesta viedla práve ku krajanom na Dolnej zemi, čim zdôraznil význam spolupráce s Slovákmi v Srbsku v kontexte celkového slovenského zahraničia. Zároveň prítomných informoval o niektorých pripravovaných zmenách vo fungovaní Úradu a  predovšetkým tých, týkajúcich sa grantového systému, ale i potreby vytvorenia bilaterálnych komisií, ktoré by doterajšiu úspešnú spoluprácu mali pozdvihnúť na ešte vyššiu a efektívnejšiu úroveň.