Pozvanie profesorom slovenčiny a triednej vyuky na odborné zdokonaľovanie

Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny organizuje program odborného zdokonaľovania pre profesorov slovenčiny a profesorov triednej výuky akreditovaný pod číslom 827 v hodnote 24 bodov.

Program odborného zdokonaľovania sa bude konať na ZŠ Maršala Tita v Padine 24. 04. 2015  a 25. 04. 2015 v ZŠ Mladých pokolení v Kovačici podľa uvedeného harmonogramu. Odborné zdokonaľovanie financuje NRSNM, cestovné trovy pre účastníkov hradí vysielajúca strana. Počet účastníkov je ohraničený. Prihlásiť sa môžete najneskôr do 17.04. 2015 na mail: svetlana.zolnjan@rada.org.rs

 

Predbežný harmonogram:

piatok v ZŠ v Padine:
14,30 – prihláška účastníkov na ZŠ v Padine
15,00 – 16,30 – ukážkové hodiny – prezentácia softvérov zo slovenčiny
16,30 – 17,30 – analýza ukážkových hodín a diskusia (PaedDr. Svetlana Zolňanová)

sobota v ZŠ v Kovačici:
  9,00 – 10,00 – prípravy žiakov na záverečné skúšky (M. Korošová, Svetlana Zolňanová)
10,00 – 10,15 – prestávka
10,15 – 12,15 –  Zmäkčovanie spoluhlások v slovenčine – mäkká/tvrdá výslovnosť a uplatnenie v praxi (prof. Dr.Anna Makišová)
12,15 – 13,15 – obed
13,15 – 15,15 – Dejiny publicistiky  (prof. Dr. Jarmila Hodoličová)
15,15 – 15,30, – prestávka
15,30 – 16,00 – vyhodnotenie seminára (PaedDr. Svetlana Zolňanová)