Pokrajinský verejný servis má svoju komisiu vo Výbore pre informovanie

V utorok 16. novembra 2010 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade zasadala Komisia pre verejný servis RUV Rádio-televízie Vojvodiny.
Predsedníčka Anna Jašková privítala členov Komisie a predsedu Výboru pre informovanie Samuela Žiaka so slovami, že byť predsedníčkou tohto útvaru je cťou a výzvou, keďže problémy v pokrajinskom verejnom servise sa hromadia roky, ale to by nemalo odradiť, priam naopak. Po schválení rokovacieho progarmu schôdze sa diskutovalo o Návrhu príslušností Komisie a o Návrhu programu práce a rozpočtu Komisie. Oba návrhy boli s niekoľkými zmenami a doplnkami jednohlasne schválené.

 

Podobne ako iné komisie Výboru pre informovanie, aj táto si hlavné kompetencie stanovila v poskytovanií poradnej mienky k mediálnej stratégii, konkrétne stratégii rozvoja RUV RTV, tiež by sa mala vypracovať kritériá, ktoré sa týkajú voľby zodpovedných redaktorov slovenskej rozhalsovej a televíznej redakcie. Členovia Komisie svoje príslušnosti vidia aj v podnecovaní všetkých foriem profesionálneho, odborného a jazykového uschopňovania svojich novinárov, redaktorov, jazykových redaktorov, moderátorov a pod., a tak si ako prioritné akcie v nadchádzajúcom roku určili odborné školenie pracovníkov slovenských redakcii RTV v Slovenskej redakcii, technické vybavenie redakcií, odborné stáže pre študentov a pod.