Pokrajinský sekretariát pre šport a mládež

Pokrajinský sekretariát pre šport a mládež vypísal:

  1. Súbeh na financovanie projektov v oblasti mládežníckeho sektoru v AP Vojvodine na rok 2015 (lehota prihlasovania je 4.12.2015)
  2. Súbeh na adaptáciu a vybavenie priestorov pre prácu mládežníckych združení (lehota prihlasovania je 19.03.2015).

Súbehovú dokumentáciu a všetky informácie si prečítate na stránke Pokrajinského sekretariátu pre šport a mládež:
http://www.sio.vojvodina.gov.rs/index.php/novosti/69-2015/764-raspisani-konkursi-u-oblasti-omladine