Podpora pre materské školy

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku už rad rokov podporuje predškolské ustanovizne s vyučovacím jazykom srbským, v ktorých deti prejavili záujem o vyučovanie slovenčiny. Z rozpočtu Výboru pre vzdelávanie sa uhrádza práca učiteľov v Novom Sade, Čeláreve, Báčskej Palanke, Bielom Blate a v Slankamenských Vinohradoch.Za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí podpredseda NRSNM Janko Havran odovzdal, behom februára 2023, deťom v Slankamenských Vinohradoch aj priliehavé učebné pomôcky.

smart