Podpora divadelnej produkcie pre deti

Podpora divadelnej produkcie pre deti je základom kvalitnej prezentačnej činnosti v oblasti kultúry, ktorá je zároveň i prioritným cieľom Komisie pre divadelnú a audio-vizuálnu činnosť Výboru pre kultúru.

V tomto zmysle v novembri 2017 prebiehala podpora všetkých režisérov trinástich detských divadelných predstavení z desiatich prostredí, ktoré sa zúčastnili na 24. Prehliadke slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ v Starej Pazove z Kysáča, Nového Sadu, Vojlovice, Starej Pazovy, Pivnice, Padiny, Bieleho Blata, Ľuby, Bingule a Erdevíka.

Na podporu divadelnej produkcie bolo vyčlenené 150.000,00 dinárov.