Plán práce a finančný plán Spolkovo – folklórnej komisie

Plán práce a finančný plán Spolkovo – folklórnej komisie Výboru pre kultúru NRSNM za rok 2010

1. Podpora spolkom v  zabezpečovaní prostriedkov pre realizovanie aktivít členstva (zariadenie miestností, adaptácie a rekonštrukcie priestorov).
Spôsob: – prostredníctvom projektov
 a) USŽZ
 b) Pokrajinské sekretariáty
 c) SLOVAK  AID
poznámka: určiť prioritu, akceptovať aj eventuálnu finančnú pomoc na základe jednotlivých požiadaviek a podľa možnosti NRSNM z vlastných príjmov
2. Spolupráca VPK s Ústavom pre kultúru
(web – stránka, jednotlivé manifestácie)
3. Pokračovanie projektu Spolkografia V (nové kolo)
– konkurovať na USŽZ
– Pokrajinské sekretariáty
4. Spolupráca s Ústavom:
príprava na vydanie publikácie Slovenské tance vo Vojvodine.
5.  II. Konferencia spolkov
6. Podpora NRSNM manifestáciam Festivalu Tancuj, tancuj… v Hložanoch din, Zlatá brána v Kysáči, Stretnutie v pivnickom poli v Pivnici, ktoré si prostriedky zabezpečia prostredníctvom projektov vypísaných na ÚSŽZ a Pokrajinské sekretariáty.
7. Podporiť založenie Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…ako osobitnej inštitúcie ( združenie občanov).
8. Realizovať VIII. Seminár pre umeleckých vedúcich folklórnych súborov z prosriedkov projektu napísaného na ÚSŽZ.
9. Podporiť cestu na Slovensko, Kurz pre choreografov v Martine.
10. Podporiť návrh, aby VPK mal dva odbory spolky  a folklór.
11. Realizovať spoluprácu s Asociáciou spolkov žien.

 Predseda Spolkovo folklórnej komisie
Jaroslav Listavský