P O Z V Á N K A na 3. zasadnutie Výboru pre vzdelávanie

3. zasadnutie Výboru pre vzdelávanie, sa uskutoční v pondelok 4. mája roku 2015 o 13.00 hodine, v miestnostiach úradu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny,  bul. Mihajla Pupina 1/IV, Nový Sad.

Návrh  rokovacieho programu:

  1. Schvaľovanie zápisnice z minulého zasadnutia
  2. Plán realizácie schválených projektov na USZZ
  3. Odborné zdokonaľovanie do konca školského roka 2014/2015
  4. Návrhy aktivít Aktívu náboženstva
  5. Informácie o návšteve predškolských ustanovizní a škôl s vyučovacím jazykom slovenským
  6. Správa zo zasadnutia Aktívu riaditeľov a realizácia Kalendára aktivít MŠVVaŠ SR na rok 2015
  7. Poskytovanie mienky na voľbu člena správnej rady Vysokej odbornej školy pre vzdelávanie vychovávateľov v Novom Sade
  8. Realizácia projektu Chcem byť žiakom v slovenskej triede
  9. Informácie o prekladaní testov do slovenčiny
  10. Aktuálne otázky (možnosti vzdelávania učiteľov v slovenskej reči,…)

Predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM
Ján Brna, v.r.