Okrúhly stôl na tému práv národnostných menšín na území mesta Pančevo

Okrúhly stôl pod názvom Práva národnostných menšín v meste Pančevo – Perspektívy, ktorý sa uskutočnil 29. januára 2016 v Mestskej správe Mesta Pančevo bol súčasťou záverečnej konferencie projektu Zhromaždenie pre všetkých.

okruhly-stol 2016 002

Tento projekt trval v období od 2. februára roku 2015 do 2. februára roku 2016. Jeho realizáciu malo na starosti Mesto Pančevo a sufinancovala ho Rada Európy v rámci projektu Promócia práv a ochrana menšín v juhovýchodnej Európe.

okruhly-stol 2016 003

Prítomným sa najprv prihovoril primátor Mesta Pančevo Saša Pavlov, potom predseda Zhromaždenia Mesta Pančevo Tigran Kiš, koordinátor regionálneho projektu Promócia práv a ochrana menšín v juhovýchodnej Európe Emir Adžović, v mene Rady Európy zastupkyňa predsedu Zhromaždenia Milica Todorović, ochrankyňa občanov Jelena Stojković Sokolović a nakoniec predstavitelia Národnostných rád.

okruhly-stol 2016 004

Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny na tomto stretnutí zastupovali Ján Litavský, podpredseda NRSNM a Branislav Kulík, predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM, ktorý touto príležitosťou vyzdvihol význam projektu najmä pre príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny.

Vyjadril nádej, že je tento projekt krok bližšie k tomu, aby sa slovenský jazyk znovu stal úradným jazykom na území Mesta Pančevo.